Фидерная рыбалка летом на реке

Jak prawidłowo szukać ryb zimą na prądzie

Aby złapać rybę, musisz ją znaleźć. Czasami może to być trudne. Nawet z przynętą nie zawsze można osiągnąć pozytywny wynik.

Jeśli miejsce nie jest zbyt znajome, należy poszukać pewnych anomalii topografii dna. Można to zrobić, badając linię brzegową. Zazwyczaj pod stromymi brzegami są dziury, plaże wskazują na płytką wodę, a na ostrych zakolach rzeki mogą występować prądy wsteczne. Łowienie w silnym nurcie z reguły nie jest zbyt obiecujące. Nie dość, że w trakcie łowienia pojawia się wiele trudności, to jeszcze ryby nie przepadają za takimi miejscami. Bardziej sensowne jest szukanie ryb, przemieszczając się od brzegu do kanału. Bliżej brzegu jest większe prawdopodobieństwo znalezienia nierównego dna, a płytkie wysypisko jest atrakcyjnym miejscem dla niektórych gatunków ryb.
Leszcz Jeśli zamierzasz łowić na przynętę, lepiej znaleźć obszar o średnim prądzie i średniej głębokości dla danej lokalizacji. Następnie należy nakarmić łowisko i poczekać, aż ryba się zbliży. Jeśli rybak nie zna specyfiki zachowania ichtiofauny w danym zbiorniku, np. że kąsanie zaczyna się wieczorem, nie należy czekać dłużej niż godzinę – lepiej zmienić miejsce. Prawdopodobnie łatwiej znaleźć drapieżnika. Wystarczy wybrać optymalną wagę przynęty i bawić się nią przez 10 minut, ponieważ staje się jasne, czy łowienie ma sens. To prawda, że ​​wskazane jest łowienie nie tylko dna horyzontu, ale także podnoszenie przynęty co najmniej 2 metry od dna.
Gdzie łowić bękarta i leszcza na rzece Taktyka łowienia zależy od tego, w jakim okresie zimowym odbywa się łowienie. Jak wiecie, rybacy dzielą swoją zimę na pierwszy lód, ostatni lód i dzicz. Jeśli pierwsze dwa okresy odbierane są jako wakacje, to w dziczy wędkarze mają trudności, nawet na akwenach z prądem. W tej niekorzystnej dla łowienia porze należy łowić cieńszymi linkami, zmniejszać przynęty i stosować przynęty naturalne. Na pierwszym lodzie ryby mogą trzymać się bliżej brzegu, a na ostatnim lodzie warto znaleźć miejsca, do których wpadają strumienie i łowić je w pobliżu.

Оснастки для течения

Фидер на реке с течением может быть оснащен по-разному. Для сильной рыбы следует применять леску, толщиной не менее 0,14 мм. Оптимальным и универсальным считается использование крючка № 14, который в спортивной тематике считается большим, но надежным.

Удилища для фидерной ловли на сильном течении оснащаются многочисленными вариантами грузил, кормушек, катушек с леской.

Универсальным монтажом фидерных оснасток для течения считается несимметричная петля.

Большой популярностью на Российских водоемах начинает пользоваться флэт-фидер с плоской кормушкой. Такой метод ловли применим на водоемах с илистым или заросшим дном. позволяет падать кормушке четко грузилом вниз, а корм находится горкой вверху. Рыба находит корм и насадку, проглатывает ее, смещает с точки и подсекается весом кормушки.

Фидерная оснастка с противозакручивателем

Эта фидерная оснастка применяется при рыбалке на фидер в реке на мирную рыбу, такую как:

 • карась;
 • лещ;
 • плотва;
 • амур;
 • сазан;
 • карп.

Симметричная и несимметричная петли для течения

Такие монтажи применяются тогда, когда наживку нужно максимально прижать ко дну и в то же время получить самоподсечку. Петли симметричные и несимметричные вяжутся только на монолески. На плетеной леске было много попыток связать монтажи – ничего не получилось, они путаются.

Ловить можно на основной шнур и на основную леску «моно». Допускается вязать монтаж на основной леске, либо вязать заранее и каким-то образом закреплять к плетеной леске. Существует два способа вязания монтажей.

Симметричная петля часто спасает на топком иле. При вязании симметричной петли можно использовать скрутку. Но часто скрутку не применяют. Для вязки применяют тройной прямой узел. Так формируется отвод под поводок. На кончике отвода вяжется петелька, чтобы это все было прямым и не топорщилось, формируется отводик под поводок. Продевается вертлюг, складывается леска пополам и вяжется узел – тройной прямой.

Все узлы необходимо смачивать для недопущения пережигания лески. Выступающие концы лески надо обрезать заподлицо, чтобы не произошло запутывание оснастки. Остается закрепить кормушку и в путь. Эта оснастка похожа по своим свойствам на скользящую спортивную оснастку без отвода, с той лишь разницей что ограничением хода кормушки служит петля.

Несимметричная петля монтажа фидерной оснастки для ловли на течении делается прямо на месте рыбалки. Вяжется небольшая петелька, куда будет крепиться вертлюжок с поводком. Потом делается скрутка, так, скажем «противозакручиватель», примерно 20 оборотов «косичка», чтобы поводок не путался за кормушку и все, что выше. Петля делается длиной сантиметров 15, а может и 12, затем вяжется петелька, фиксируется «косичка».

Потребуется бусинка, как буфер, чтобы не разбивало петлю, и вертлюжок, к которому будет крепиться кормушка. Основная леска сдвигается на 1 сантиметр, для того, чтобы был свободный ход кормушки, и делается петелька. Петля должна быть более объемной, чтобы не запутываться. На этом монтаж готов, остается поставить кормушку.

Оснастка с использованием трубочек-антизакручивателей для течения

 • В первую очередь потребуется сам противозакручиватель. Они бывают разные — длиннее и короче. Берется основная леска и продевается в трубку. На противоположном конце трубки леска может упираться в резиновую заглушку. Ее необходимо снять. После этого заглушка насаживается через отверстие на леску и возвращается обратно на трубку.
 • Следующим шагом требуется надеть на леску бусинку или стопорок, после чего привязывается вертлюжок, желательно со специальным крючком для оперативной замены поводков. Вертлюжок привязывается за ушко узлом «Клинч». Бусинка необходима для недопущения перебивания вертлюжного узла при нагрузке устройства кормушкой.
 • После этого прицепляется к вертлюжку поводок длиной 15−20 см, толщиной меньше основной лески. Это необходимо, если при ловле фидером на течении, крючок зацепится за непреодолимое препятствие. В этом случае порвется поводок, а основная леска останется невредимой.

Другие

Другой вид монтажа при ловле на фидер на течении – патерностер. Его достоинством является простой монтаж и малая вероятность запутывания лески поводка.

Патерностер вяжется леской от 0,2 до 0,35 мм. Многие практикуют вязку патерностер на основной леске. Если основная леска плетеная, то патерностер изготавливается из отдельной монолески. При изготовлении данного монтажа, на леску одевается вертлюжок, отмеривается 25−30 см лески, и на этом отрезке вяжется петля патерностер.

Sprzęt rzeczny do połowu zimowego na nurcie

Wędka pod jig

Najpopularniejszym sprzętem do łowienia pod lodem jest wędka wyposażona w jig jako przynętę i ukłon, który zapewnia luz tej przynęty i stabilizuje branie ryby. Zwykłe bałałajki są zbyt lekkie na bieżące łowienie – trzeba je zastąpić wędkami z rączką. Ukłony są znacznie silniejsze niż łowienie w wodach stojących. W związku z tym żyłka jest również grubsza.
Podobny sprzęt jest używany do łowienia na piechotę. Dziobią go płotka, okoń, leszcz i krąp. Dobrze jest mieć ze sobą kilka wędek z jigami o różnej masie, aby łatwo wybrać tę, którą wygodnie łowić przy określonej sile prądu. Te same zasady obowiązują przy łowieniu z holu, ale zgodnie z oczekiwaniami należy przedłużyć nod, a linkę ustawić na najmniejszą średnicę możliwą w danych warunkach. Wędkarstwo zimowe – łowienie płoci w silnym nurcie, relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=ac91x-lFO2k

Ловля в зависимости от времени года

При фидерном ужении карпа необходимо учитывать сезонные особенности ловли. Поведение этой рыбы сильно зависит от температуры воды и других факторов.

Ранней весной поймать теплолюбивого карпа бывает довольно сложно. Ситуация меняется, когда температура воды начинает приближаться к отметке 15 градусов. Май — лучшее время года для ловли этой рыбы.

После долгой зимы карп старается восстановить запасы жира и усиленно кормится в течение всего дня. Его клёв начинается в 8–9 часов утра и продолжается до вечера. В этот период рыбу следует искать на глубине не более трёх метров.

Лучший клёв отмечается при ясной погоде с небольшим ветром. Обильные осадки могут заставить рыбу на время прекратить питание.

Летом пик клёва карпа приходится на утренние, вечерние и ночные часы. В пасмурную погоду рыба может активно питаться днём.

Клёв часто оживляется перед грозой и после проливных дождей. В июне, июле и первой половине августа карп нередко кормится у поверхности воды и хорошо ловится оснастку «зиг-риг».

На стабильный клёв карпа осенью можно рассчитывать только в сентябре. Резкое понижение температуры воды негативно сказывается на пищевой активности рыбы.

С приходом октября карп начинает скатываться ближе к зимовальным ямам. В это время его можно поймать в относительно тёплые, безветренные дни, когда он выходит кормиться на поливы. В холодной воде рыба очень осторожна, что предполагает применение лески малого диаметра.

Техника и тактика

На течении на реке

Именно на течении можно иногда поймать крупные экземпляры, но снасть должна отвечать определённым требованиям:

 • при ловле с берега удилище должно быть в длину не менее 3 м;
 • сильное течение сильно нагружает и катушку, ставьте мощную, лучше 3500;
 • удилище должно быть гибким, чтобы амортизировать силу воды;
 • кормушки предпочтительнее брать закрытого типа и металлические прямоугольные.

В стоячей воде

 • бланк можно использовать менее гибкий, но с чувствительным квавертипом;
 • кормушки могут быть открытые;
 • хорошо подходят круглые кормушки, – они дальше летят;
 • удилище во время ловли в стоячей воде лучше всего ставить вдоль кромки берега, так снизится влияние ветра.

Фидерная рыбалка имеет сегодня много поклонников, и в магазинах достаточно много вариантов неплохой снасти. Леща ловить такими конструкциями – одно удовольствие, стоит только попробовать. Пара пробных забросов – и вы уже фидерист.

Время для фидерной ловли с лодки

Использовать плавсредство для фидерной ловли можно с начала лета и до поздней осени. Весной рыба держится вблизи от берега, поэтому в применении плавсредства нет необходимости. К тому же на весенний период приходится нерестовый запрет, во время которого использовать лодку для рыбной ловли запрещено.

 • В первые недели лета многие виды рыб разбредаются по водоему, не всегда подплывая на прикормленную точку. Найти разрозненные группы помогает лодка.
 • С приходом жары рыба массово скатывается на более глубокие акватории. Не всегда удается выполнить заброс оснастки на сверхдальние расстояния. Задача упрощается при использовании плавсредства.
 • Осень – лучшая пора для ловли с лодки на английскую донку. Найти стаю крупной рыбы вдали от берега можно на русловых бровках и перепадах глубин.

Фидерная рыбалка на прудах и озерах без течения

Ловля фидером на озере или пруду не зависит от силы течения. Сила тяги обуславливает выбор веса кормушки и калибра удилища при рыбалке в реке. В стоячей воде применяются более легкие кормаки и деликатные снасти. Тут калибр фидера зависит от необходимой дальности заброса. О фидерной рыбалке на течении – в отдельной статье:

Особенности фидерной рыбалки в стоячей воде:

 1. В зависимости от дальности подбирается легкая кормушка, с которой можнот сделать комфортный заброс фидера в выбранную точку ловли.
 2. Применяются более короткие поводки, до 1 метра длиной. Использовать нужно тонкие лески, особенно при ловле белой рыбы в озерах.
 3. Прикормка на стоячей воде нужна ровная по консистенции и замесу, без комков. Смесь должна разваливаться на дне сама, пылить и равномерно рассыпаться по дну в точке. Полезно пропускать массу через сито, чтобы убрать комки и насытить прикормку воздухом – так она лучше работает на дне. Если на реке цель фидера – удержание рыбы на точке, то в стоячей воде нужно собрать ее с большой площади. Естественно, происходит это намного медленнее, так как отсутствует тяга, разносящая ароматику и частички.
 4. В стоячих водоемах важен поиск рыбы. Рыба в таких озерах и водохранилищах часто скапливается в определенных местах, другие же акватории при этом совершенно пустые.

Тактика ловли

После выбора и прикармливания точки ловли, следует сохранять определенный темп перезабросов. В случаях, когда клев малоактивный это поможет заинтересовать рыбу и привлечь ее приятным запахом прикормки с самых дальних горизонтов.

Но и при хорошем клеве необходимо ловить в высоком темпе, провоцируя рыбу на активные действия.

Дополнительно прикармливать с помощью шаров не нужно, стартового закорма достаточно, ведь рыбалка ведется только на протяжении светового дня.

После того как появляется уверенность в том, что рыба стоит в точке, пробуйте привлечь внимание более крупных экземпляров, укрупняя насадки. Для этого используют:

 • баночную кукурузу;
 • запаренный горох;
 • твердый просверленный пеллетс 6-8 мм;
 • нут;
 • бойлы 6-8 мм.

Если прикормка действительно подобрана правильно, уловистой насадкой становится даже обычный пенопластовый шарик, имеющий положительную плавучесть и яркую окраску.

Использование классических фидерных монтажей позволяет подстроиться под любые условия ловли и даже на небольшой реке обязательно получится добиться отличного результата.

Ловля рыбы на фидер на реке видео

Наживки на леща

Выбор наживки для ловли леща на фидер зависит от времени года. Ловля этой рыбы на английскую донку осенью и весной будет успешной при использовании насадки из 2–3 мотылей, а вот в летние месяцы отлично работает вареный горох и ферментированная кукуруза.

Ловля леща на фидер в июле или августе дает возможность максимально разнообразить рацион предлагаемой рыбе пищи, и в нем преобладают растительные компоненты

Летом лещ питается активно и насадка должна быть крупнее по размерам, и не важно то ли это горох, то ли пучок червей или опарышей

Лещ и зимой ловится на фидер, но ввиду малой активности рыбы, на крючок цепляется только один мотыль или опарыш. При монтаже насадки следует оставлять открытым жало крючка, и это принципиальное требование. Свободное жало увеличивает шансы на надежную засечку рыбы при малейшем прикосновении к мягким тканям губ.

Ловля леща на фидерные снасти приобретает большую популярность в различных регионах нашей страны. Доступность и уловистость фидера позволяет добывать с помощью такой оснастки действительно трофейную рыбу не только спортсменам, но и любителям.

Научиться вязать монтаж с кормушкой не так уж сложно, так что и снасти для фидера на леща есть уже у многих отечественных рыболовов.

Выбор места и подготовка к ловле фидером на течении

Место лови должно быть в первую очередь удобным для рыболова. Лучше выбирать такие участки на берегу, где кусты и деревья не мешают выполнению полноценных забросов. Также следует внимательно осмотреть прибрежное мелководье на отсутствие подводной растительности, коряг, «острых» бровок и других зацепов на дне.

Перспективными для ловли могут быть участки реки, где течение изобилует водоворотами и бурунами или выдающийся в воду мыс, островок, обрывистый участок берега

Зарослям подводной растительности тоже нужно уделять пристальное внимание

После того как интересное место найдено, можно приступать к подготовке к ловле, что включает в себя, в первую очередь, изучение рельефа дна, установка дистанции ловли и стартовый закорм. Эти подготовительные операции не отличаются от подготовки при фидерной ловле в стоячей воде. Единственное, что при стартовом закармливании на течении необходимо учитывать размывание кормового пятна, и забросы закормочной кормушки необходимо производить несколько выше выбранной точки ловли.

Пикер

Мнение эксперта
Евгений Жирков
Эксперт в фидерной ловле

Донная ловля отнюдь не всегда предполагает дальние забросы тяжелых кормушек, условия бывают разными и зачастую рыбалка на дистанции до 40-ка метров оказывается самой результативной. Как известно, рыба идет кормиться к берегу, под нависающие ветви деревьев или заросли камыша, и если рыболову удается не шуметь на берегу, хороший результат рыбалки обеспечен.

Для ловли на ближних рубежах нет смысла выбирать жесткое фидерное удилище, создающее определенные неудобства при забросе под ближнюю бровку. Не то, чтобы такой фидер с солидным тестом не справлялся с задачей, но в нем попросту нет необходимости, особенно если ловится мелкая рыба.

Небольшого подлещика или плотву даже неинтересно вываживать на фидер с тестом от 120 грамм и выше, удовольствия для рыбака в этом нет никакого. Поэтому для ловли на коротких дистанциях с легкими кормушками выбирается пикер.

Пикерное удилище – это разновидность фидера с маленьким тестом под легкие кормушки. Длина пикерного удилища варьируется от 210 до 300 см, тест до 60 грамм. Хотя в последние 3–5 лет появились пикеры с тестом до 120 грамм, для ловли на течении достаточно снасти с кормушками весом 70–80 грамм. Это связано с разработками новых высокопрочных материалов, способных выдерживать серьезные нагрузки.

Изначально пикером называют двухколенное удилище фидерного класса с тестом 40–60 грамм, длиной до 270 см, предназначенное для ловли на дистанции до 50 метров. Принцип ловли на пикер ничем не отличается от фидерной ловли, за исключением того, что это деликатная рыбалка, не рассчитанная на крупные трофеи.

На пикер ловят со шнуром, ведь на коротких дистанциях растяжимость монофила не дает никаких преимуществ, поэтому при выборе пикерного удилища важно, чтобы качество пропускных колец соответствовало предполагаемой нагрузке при забросах и вываживаниии. Небольшие речки и ручьи, пруды и заросшие озера – это те водоемы, на которых пикерная ловля наиболее результативна и оправдана

Всем кто хочет приобщиться к ловле на фидерные оснастки рекомендуется начинать с пикера, чтобы понять и оценить все преимущества ловли на удилище с квивертипом

Небольшие речки и ручьи, пруды и заросшие озера – это те водоемы, на которых пикерная ловля наиболее результативна и оправдана. Всем кто хочет приобщиться к ловле на фидерные оснастки рекомендуется начинать с пикера, чтобы понять и оценить все преимущества ловли на удилище с квивертипом.

Небольшой вес бланка, мягкие вершинки, тонкие лески помогают ощутить всю прелесть ловли на фидерные монтажи и поймать отличную рыбу.

Пикером ловят не только мелкую рыбу, но и карпа с амуром средних размеров и удилище отлично справляется с нагрузками.

Материал о ловле пикером можно прочитать тут

Выбирают пикерное удилище по:

 • длине;
 • материалу бланка;
 • тесту;
 • стоимости.

Лучшими пикерами в восточной Европе, по соотношению цена — качество считаются удилища Salmo и среди них:

 • Elite Picker 40.
 • Team Salmo Energy Picker 40.
 • Team Salmo Tournament 40.
 • Team Salmo Tournament 50.

Фидерная прикормка

Выбор прикормки — важная часть ловли леща при использовании фидерной оснастки. Лещ чувствует пищу на четверть километра. Помимо притягательного аромата имеет значение и цвет корма. Слух этой рыбы также отличается остротой. Ни в коем случае не шумите во время ловли.

Ввиду осторожных повадок он незамедлительно ретируется при первых признаках угрозы. Прикорм формируется исходя из особенностей места рыбалки. Сильное течение потребует более плотную и крупнофракционную приманку, в то время как в условиях стоячей воды стоит уменьшить плотность, чтобы корм размывался с необходимой скоростью.

Не рекомендуется использовать коноплю, семечки подсолнуха или кокосовую стружку в качестве ингредиентов. Прикорм необходимо замочить за 10 часов до начала ловли и оставить в темном помещении, чтобы составляющие смешались и разбухли

Прибрежный грунт в качестве добавки позволит выровнять запах корма для осторожного леща

Важно учитывать, что ваш корм должен содержать тот же ингредиент, который используется в качестве наживки. Животные составляющие, такие, как опарыш, необходимо предварительно облить кипятком во избежание размытия течением

В качестве растительных прикормов рекомендуется использовать кукурузу или перловую кашу.

Цвет

Помимо обоняния лещ ориентируется и с помощью зрения. Цвет прикормки также имеет значение, как и запах. В разные сезоны вкусы рыбы меняются. В теплое время года (Поздняя весна-лето) лещ предпочитает желтый, зеленый или красный корм.

Осень ввиду смены диеты на преимущественно животную характеризуется черным, коричневым или красным цветом. Красный цвет в принципе является всесезонным вариантом.  Помимо времени года необходимо учитывать прозрачность воды, погоду и грунт на дне.

Рекомендуется заранее запастись несколькими цветовыми пигментами в специализированном магазине.

Запах

Запах — решающий фактор в прикорме. Лещ предпочитает сладкие кондитерские ароматы. Подойдет аромат шоколада, корица, ананас, ваниль либо какао. Лучшими вариантами считаются анис и кориандр.

Помимо вышеперечисленных ароматов лещ хорошо реагирует на растительные запахи. Горох, подсолнух или кукуруза хорошо подойдут для приманки. Для холодного времени года стоит отдать предпочтение сухой крови.

Выбор места для ловли фидером на реке

Выбирая место ловли необходимо убедиться, что у вас над головой не будет нависающих веток, которые будут мешать забросу.  Также нужно обратить внимание, на участок позади вас, поскольку во время заброса длинный повадок легко может зацепиться закорягу или стебель травы.  Также желательно чтоб   перед вами в воде не было коряг или  густого ковра из водорослей, которые могут помешать вываживанию трофея. Ловля фидером на реке успешна на участках, где есть различные завихрения, обратное течение, они указывают на то, что дно в этом месте неоднородно и есть бровки, перепады, которые так любит рыба

Ловля фидером на реке успешна на участках, где есть различные завихрения, обратное течение, они указывают на то, что дно в этом месте неоднородно и есть бровки, перепады, которые так любит рыба.

В основном придя на неизвестный водоем, рыболов ищет бровку и ловит в ее нижнем участке. Что собою представляет бровка, по простому — это крутой спуск на глубину и прилегающие к нему участки, перед свалом как правило, находиться пологая терраса, стол  или полив. Участок, на котором терраса (стол, полив) переходит в свал, называется «верхняя бровка». Постепенно спуск на бровке становиться более пологим и плавным или вообще почти ровным  – это «нижняя бровка»,  именно этот участок нужно искать рыболову  и на нем  ловить. Если речка широкая, то нижняя бровка может перейти в  еще одни свал на большую глубину.  Ловить на свале не рекомендуется, иначе вся ваша прикормка будет скатываться вниз, а в случаи ловли на каменистых свалах вы обязательно оставите на нем не одну кормушку. Весною и ночью, рыба может выходить на отмели и держаться у верхней бровки.

При выборе места ловли, ориентироваться стоит не только по рельефу дна, но и обращать внимание на берег реки. Так, за выступами берега и мысами, образуется обратка,  если течение сильное или тиховодье, если оно небольшое

 В таких местах часто возникают ямы, и  скапливается носимый течением корм. К тому же  рыбе нет необходимости прилагать излишние усилия на борьбу с течением.

Фидер на реке может быть результативным при ловли в местах, где  река граничит с притоком или  старицей, причем в зависимости от скорости течения у одного берега может быть мелководье, а у другого русловые ямы в которых скапливается корм.

Перспективными участками являются вход и выход из переката, особенно если на выходе из переката есть яма. Сам перекат для фидерной ловли не подходит, поскольку течение здесь очень интенсивное и высока вероятность зацепа, в результате очень сложно создать нормальное кормовое пятно.

Весною в половодье нужно искать отмели и насосы, здесь вода быстрее прогревается и рыба довольно активно клюет.

В идеале, предварительно изучить реку с помочью эхолота. Минусом данного способа является то, что вам понадобятся лодка и сам эхолот.  Правда результат вас порадует не только знанием   рельефа дна, но и даст возможность увидеть есть ли здесь рыба вообще и в каком количестве. Как известно, намного проще удержать рыбу в точке ловли, чем приманивать ее к себе с помощью большого количества прикормки.

Но для большинства рыболовов фидер на реке, не предполагает применения эхолота. Берется обычный грузик и плетеная леска, забрасывается снасть и начинается неспешная подмотка, так чтоб грузик волочился по дну. Если груз зависает или проваливается, значит, здесь яма или перепады дна, если во время вываживания чувствуем сопротивление, тогда мы нашли подъем. Участки где в наличии перепады дна, а находится нижняя бровка, довольно перспективны и нам необходимо пометить расстояние, на которое мы будем забрасывать нашу снасть, для этого  леска зажимается в клипсу или маркером делается отметка. Одновременно  на противоположном берегу выбирается ориентир, в направлении которого, мы будем забрасывать. Контролировать дальность заброса лучше маркером, чем клипсой, из-за того, что в случаи сильной поклевки  у нас сработает фрикцион  и леска начнет сматываться, она быстро дойдет до  места, где  зажата клипсой  и оборвется. Поэтому клипсу лучше использовать при ловле мелкой рыбы, а вот для леща, карпа или голавля делать маркером отметки на леске. По мимо рельефа дна, мы также определяем и его тип: на твердом грунте груз идет легко и равномерно, если дно илистое, то проводка проходит с небольшим напряжением. На каменистом и покрытом ракушником дне, грузик идет с ощутимым подрагиванием.  Также промер рельефа дна можно осуществить, используя маркерный поплавок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Рыбалка фидером на реке, как ловить на течении

Выбор места для ловли фидером на реке

Выбирая место ловли необходимо убедиться, что у вас над головой не будет нависающих веток, которые будут мешать забросу.  Также нужно обратить внимание, на участок позади вас, поскольку во время заброса длинный повадок легко может зацепиться закорягу или стебель травы.  Также желательно чтоб   перед вами в воде не было коряг или  густого ковра из водорослей, которые могут помешать вываживанию трофея.

Ловля фидером на реке успешна на участках, где есть различные завихрения, обратное течение, они указывают на то, что дно в этом месте неоднородно и есть бровки, перепады, которые так любит рыба.

В основном придя на неизвестный водоем, рыболов ищет бровку и ловит в ее нижнем участке. Что собою представляет бровка, по простому — это крутой спуск на глубину и прилегающие к нему участки, перед свалом как правило, находиться пологая терраса, стол  или полив. Участок, на котором терраса (стол, полив) переходит в свал, называется «верхняя бровка». Постепенно спуск на бровке становиться более пологим и плавным или вообще почти ровным  – это «нижняя бровка»,  именно этот участок нужно искать рыболову  и на нем  ловить. Если речка широкая, то нижняя бровка может перейти в  еще одни свал на большую глубину.  Ловить на свале не рекомендуется, иначе вся ваша прикормка будет скатываться вниз, а в случаи ловли на каменистых свалах вы обязательно оставите на нем не одну кормушку. Весною и ночью, рыба может выходить на отмели и держаться у верхней бровки.

При выборе места ловли, ориентироваться стоит не только по рельефу дна, но и обращать внимание на берег реки. Так, за выступами берега и мысами, образуется обратка,  если течение сильное или тиховодье, если оно небольшое

 В таких местах часто возникают ямы, и  скапливается носимый течением корм. К тому же  рыбе нет необходимости прилагать излишние усилия на борьбу с течением.

Фидер на реке может быть результативным при ловли в местах, где  река граничит с притоком или  старицей, причем в зависимости от скорости течения у одного берега может быть мелководье, а у другого русловые ямы в которых скапливается корм.

Перспективными участками являются вход и выход из переката, особенно если на выходе из переката есть яма. Сам перекат для фидерной ловли не подходит, поскольку течение здесь очень интенсивное и высока вероятность зацепа, в результате очень сложно создать нормальное кормовое пятно.

Весною в половодье нужно искать отмели и насосы, здесь вода быстрее прогревается и рыба довольно активно клюет.

В идеале, предварительно изучить реку с помочью эхолота. Минусом данного способа является то, что вам понадобятся лодка и сам эхолот.  Правда результат вас порадует не только знанием   рельефа дна, но и даст возможность увидеть есть ли здесь рыба вообще и в каком количестве. Как известно, намного проще удержать рыбу в точке ловли, чем приманивать ее к себе с помощью большого количества прикормки.

Но для большинства рыболовов фидер на реке, не предполагает применения эхолота. Берется обычный грузик и плетеная леска, забрасывается снасть и начинается неспешная подмотка, так чтоб грузик волочился по дну. Если груз зависает или проваливается, значит, здесь яма или перепады дна, если во время вываживания чувствуем сопротивление, тогда мы нашли подъем. Участки где в наличии перепады дна, а находится нижняя бровка, довольно перспективны и нам необходимо пометить расстояние, на которое мы будем забрасывать нашу снасть, для этого  леска зажимается в клипсу или маркером делается отметка. Одновременно  на противоположном берегу выбирается ориентир, в направлении которого, мы будем забрасывать. Контролировать дальность заброса лучше маркером, чем клипсой, из-за того, что в случаи сильной поклевки  у нас сработает фрикцион  и леска начнет сматываться, она быстро дойдет до  места, где  зажата клипсой  и оборвется. Поэтому клипсу лучше использовать при ловле мелкой рыбы, а вот для леща, карпа или голавля делать маркером отметки на леске. По мимо рельефа дна, мы также определяем и его тип: на твердом грунте груз идет легко и равномерно, если дно илистое, то проводка проходит с небольшим напряжением. На каменистом и покрытом ракушником дне, грузик идет с ощутимым подрагиванием.  Также промер рельефа дна можно осуществить, используя маркерный поплавок.

Оснастки для течения

Фидер на реке с течением может быть оснащен по-разному. Для сильной рыбы следует применять леску, толщиной не менее 0,14 мм. Оптимальным и универсальным считается использование крючка № 14, который в спортивной тематике считается большим, но надежным.

Удилища для фидерной ловли на сильном течении оснащаются многочисленными вариантами грузил, кормушек, катушек с леской.

Универсальным монтажом фидерных оснасток для течения считается несимметричная петля.

Большой популярностью на Российских водоемах начинает пользоваться флэт-фидер с плоской кормушкой. Такой метод ловли применим на водоемах с илистым или заросшим дном. позволяет падать кормушке четко грузилом вниз, а корм находится горкой вверху. Рыба находит корм и насадку, проглатывает ее, смещает с точки и подсекается весом кормушки.

Фидерная оснастка с противозакручивателем

Эта фидерная оснастка применяется при рыбалке на фидер в реке на мирную рыбу, такую как:

 • карась;
 • лещ;
 • плотва;
 • амур;
 • сазан;
 • карп.

Симметричная и несимметричная петли для течения

Такие монтажи применяются тогда, когда наживку нужно максимально прижать ко дну и в то же время получить самоподсечку. Петли симметричные и несимметричные вяжутся только на монолески. На плетеной леске было много попыток связать монтажи — ничего не получилось, они путаются.

Ловить можно на основной шнур и на основную леску «моно». Допускается вязать монтаж на основной леске, либо вязать заранее и каким-то образом закреплять к плетеной леске. Существует два способа вязания монтажей.

Симметричная петля часто спасает на топком иле. При вязании симметричной петли можно использовать скрутку. Но часто скрутку не применяют. Для вязки применяют тройной прямой узел. Так формируется отвод под поводок. На кончике отвода вяжется петелька, чтобы это все было прямым и не топорщилось, формируется отводик под поводок. Продевается вертлюг, складывается леска пополам и вяжется узел — тройной прямой.

Все узлы необходимо смачивать для недопущения пережигания лески. Выступающие концы лески надо обрезать заподлицо, чтобы не произошло запутывание оснастки. Остается закрепить кормушку и в путь. Эта оснастка похожа по своим свойствам на скользящую спортивную оснастку без отвода, с той лишь разницей что ограничением хода кормушки служит петля.

Несимметричная петля монтажа фидерной оснастки для ловли на течении делается прямо на месте рыбалки. Вяжется небольшая петелька, куда будет крепиться вертлюжок с поводком. Потом делается скрутка, так, скажем «противозакручиватель», примерно 20 оборотов «косичка», чтобы поводок не путался за кормушку и все, что выше. Петля делается длиной сантиметров 15, а может и 12, затем вяжется петелька, фиксируется «косичка».

Потребуется бусинка, как буфер, чтобы не разбивало петлю, и вертлюжок, к которому будет крепиться кормушка. Основная леска сдвигается на 1 сантиметр, для того, чтобы был свободный ход кормушки, и делается петелька. Петля должна быть более объемной, чтобы не запутываться. На этом монтаж готов, остается поставить кормушку.

Оснастка с использованием трубочек-антизакручивателей для течения

 • В первую очередь потребуется сам противозакручиватель. Они бывают разные — длиннее и короче. Берется основная леска и продевается в трубку. На противоположном конце трубки леска может упираться в резиновую заглушку. Ее необходимо снять. После этого заглушка насаживается через отверстие на леску и возвращается обратно на трубку.
 • Следующим шагом требуется надеть на леску бусинку или стопорок, после чего привязывается вертлюжок, желательно со специальным крючком для оперативной замены поводков. Вертлюжок привязывается за ушко узлом «Клинч». Бусинка необходима для недопущения перебивания вертлюжного узла при нагрузке устройства кормушкой.
 • После этого прицепляется к вертлюжку поводок длиной 15−20 см, толщиной меньше основной лески. Это необходимо, если при ловле фидером на течении, крючок зацепится за непреодолимое препятствие. В этом случае порвется поводок, а основная леска останется невредимой.

Другие

Другой вид монтажа при ловле на фидер на течении — патерностер. Его достоинством является простой монтаж и малая вероятность запутывания лески поводка.

Патерностер вяжется леской от 0,2 до 0,35 мм. Многие практикуют вязку патерностер на основной леске. Если основная леска плетеная, то патерностер изготавливается из отдельной монолески. При изготовлении данного монтажа, на леску одевается вертлюжок, отмеривается 25−30 см лески, и на этом отрезке вяжется петля патерностер.

Лучшее время для рыбалки

Нет сомнений в том, что опытные рыбаки придают большое значение погоде во время рыбалки. Более того, многие убеждены, что лучшая поклёвка происходит в определённое время суток и дни месяца. Прежде всего, следует учитывать, что подводным жителям не нравится стабильная погода, установившаяся в течение длительного времени, это их делает вялыми и сонными.

Рыба становится наиболее активной непосредственно перед началом движения прохладного атмосферного фронта, что также связано с понижением температуры и давления при одновременном повышении влажности. Хороший клёв происходит во время дождя и сразу же после его прекращения. Погода является лишь одним из факторов, влияющих на вылов леща.

Узнайте, в чем разница между лещом и подлещиком.

К ним принадлежат и определённые атмосферные явления, например ежедневная смена дневного света ночной темнотой. На практике замечено, что рыбалка во время новолуния будет неудачной. Множество опытных рыбаков убеждены, что наилучший клёв происходит на рассвете или ближе к сумеркам. Другие добавляют к этим благоприятным периодам полдень, когда солнце находится высоко над землёй.

Фидерная оснастка на леща

Для оснастки фидерного удилища для ловли леща с лодки подойдет катушка очень простая инерционная по типу старой проверенной катушки — невская. Так как с лодки особо далеко закидывать не нужно то и к катушке требований меньше. Леску лучше намотать толстую, диаметром 0,30-0,45 мм длиной 50-60 метров вполне достаточно.

Для сигнализации поклевки многие рыбаки в оснастке фидера или донки применяют колокольчики или бубенчики. Такое оснащение сразу говорит о неопытности рыбака, так как при ловле на лодке во время волны или в момент каких либо движений и перемещений рыбака в лодке, эти звонкие сигнализаторы сразу начинают позванивать, да еще и нервировать рыбаков на соседних лодках. Для правильной оснастки фидера для лодки лучше использовать кивок из пружины с ярким шариком, чтобы видно было и в сумерках. Такой кивок не слышно, но видно, поэтому и надо на рыбалке за кивком следить, а не спать в лодке.

Для ловли леща на фидер с берега катушку, для дальнего заброса необходима более технологичная, нужна прочная и качественная безынерционная катушка размером 2500 -4000 со шпулей, на которую сможет поместиться леска диаметром 0,3-0,4 мм длинной 100 метров. Так же подойдет мультипликаторная катушка для заброса. Но хорошая мультипликаторная катушка, которая не создаст проблем с бородой из лески стоит хороших денег и потребует от рыбака обладания навыками пользования такой катушкой.

Для оснащения донной части фидера обычно используют кормушку с грузом и один крючок или два, иногда три крючка на поводках из лески. Обязательно нужно чтобы крючки не путались с основной леской, и были от нее на расстоянии 20-40 см. Одни рыбаки привязывают крючок на поводке после грузила-кормушки с лещевой прикормкой, а другие до грузила на основной леске, а так же есть совмещенные варианты. Вероятнее что первый вариант фидерной оснастки более уловистый и правильный, так как поводок с крючком точно не запутается с основной леской и при этом наживка гарантировано будет на дне.

Для использования фидерной снасти с поводками выше грузила в рыболовных магазинах продается большое множество различных приспособлений, отводные поводки, перемычки и коромысла из проволоки и пластика. Для того чтобы лесочные поводки с крючками находились в стороне от основной лески и при забросе не спутывались с основной леской, но крючки при этом находились бы рядом с кормушкой.

Поводок из лески для крючка нужно брать тоньше основной лески, сечением 0,16-0,22 мм и делать его такой длины, чтобы забросив фидерную снасть в воду, крючок с наживкой лежал на дне и в близости с грузилом-кормушкой. Для правильной фидерной ловли леща крючок с наживкой обязательно должен быть на дне или у самого дна, потому что большой лещара наживку засасывает со дна своими губами, вытягивая их в небольшой хобот, а на весу в воде наживку может взять подлещик или другая белая рыба.

Крючки для фидерной снасти на леща лучше привязать, обязательно, высокого качества и очень острые, номер крючка 7-12 (по российской нумерации) с длинным цевьем, чтобы на него можно было насадить пучок червей. Одним червяком хорошего и большого лещару привлечь будет трудно, он любит, когда насадка на крючке обильная.

Тактика ловли леща фидером

Расскажу несколько моментов, которые могут помочь при ловле леща фидером. Один из важных аспектов является тактика ловли, а конкретно привлечь «сопливых» на точку ловли. Кормить нужно много, особенно в тёплые майские дни

Рекомендую делать обильный стартовый закорм, важно — рабочей кормушкой. Лучше будет, даже если корм будет слегка переувлажнён и на точке дожидался крупного леща, не привлекая мелкую нецелевую рыбу

Обильный стартовый закорм — это понятие растяжимое, считаю минимум двадцать кормушек, а лучше больше, но это правильно распространяется только по тёплой воде, лето. Стартовый закорм полезная вещь, пренебрегать этим не стоит. Все знают поговорку «Как покормишь, так и половишь», так вот будет здесь кстати.

После выбора точки на дне начинаем кормить. Как уже говорил кормиться рекомендую рабочей кормушкой, так точка будет минимально размазываться, особенно на течении. Забивать корм нужно не слишком сильно чтобы он не оставался в кормушке после «вытряха». Но и не стоит забивать слишком слаб,о чтобы пылил в шлейфе или того хуже уплывал вниз по течению. Найдите золотую середину. После закормочного заброса ждём пока кормушка коснётся дна, выжидаем и выжидаем 10–15 секунд, что бы корм начал работать. Далее делаем серию резких рывков тем самым освобождаем кормушку на рабочей точке. Таким способом продолжаем кормить до нужного объёма в точке ловли.

Перезаброс фидерной снасти в первый час рекомендую делать примерно раз в пять минут. Если всё делаете правильно, то лещ не заставит долго ждать. Если есть ощущение, что крупная рыба стоит на точке, то можете «поддубинить» до 7–10 минут, но не злоупотребляйте.

Прикормка

Все принципы приготовления фидерной прикормки на леща по консистенции весной прежние – регулируем скорость вымывания изменением частоты забросов или степенью липкости смеси. В зависимости от активности леща отличается компонентный состав и количество, нужное для закорма. В холодной воде ранней весны кормим мало, аккуратно, небольшими кормушками. Недопустимы комки и отвлекающие от насадки частицы – поклевок ранней весной и так может быть ограниченное количество за всю рыбалку.

Мелкая прикормка при этом нужна тяжелая, чтобы не уносило течением, а как бы размазывало по дну в точке. После того как на точку подходит крупный лещ, добавляем немного живого корма, мотыля или опарыша, чтобы удержать стаю на точке. Работают как магазинные смеси универсального типа, так и самодельные.

Это могут быть зарубежные дорогие составы для фидера (Sensas, VDE), или отечественные, к примеру Дунаев-Фадеев черный лещ (Black Feeder Bream). Самодельные составы можно замешать на основе панировочных сухарей, зерновых, геркулеса, жмыха, свиного гранулированного комбикорма (молотого).

Главное ранней весной – все мелко измельчить, удалить крупные частицы (через сито), подобрать правильную консистенцию, чтобы при смачивании прикормка не была слишком рыхлой или липкой. Правильная консистенция вырабатывается заранее подбором процента содержания в смеси рыхлящих или связующих компонентов, а также на рыбалке в зависимости от силы смачивания. Подробнее о фидерных смесях своими руками.

Не нужно ранней весной применять яркую ароматику. Нужна слабая, натуральная, животного происхождения или специевая (укроп, кориандр, фенхель, черный перец, слабый чеснок). Можно подсластить смесь для фидера мелассой.

С потеплением воды в прикормку для леща весной на фидер добавляем кормовую фракцию – пшено, крупные сухарики (пастончино, печево), кукурузу, перловку, прикормочный пеллетс 2-3 мм. В периоды активного клева в составе прикормки доводим до 50% кормовых элементов от общего объема. Начинают хорошо работать различные каши – отдельно пшено, горох или салапинка.

Разбить кашу до нужной консистенции можно описанными выше самодельными или магазинными сухими смесями. На точку при подходе крупной рыбы подбрасываем фидером в “менее аппетитном” виде те же компоненты, которые используем на крючке – рубленых червей, резаных опарышей или кукурузу. Помимо перечисленной аромы для ранней весны, в апреле-мае начинают работать более агрессивные запахи – анис, ваниль, фруктовые.

Подготовка к фидерной рыбалке весной и открытие сезона

Готовиться к весенней ловле фидером нужно обязательно, здесь уже кто на что горазд. Практичнее заниматься этим делом долгими зимними вечерами, но если вы вдруг не успели, не беда. Хорошенько подумайте чего не хватает и закупитесь.

Проверьте качество лески и шнура, если вы их не меняли после закрытия сезона, если, конечно, закрывали его.

Все весенние процессы берут начало в марте, будь то начало или конец месяца. Конечно, в марте бывают морозы, но скорее всего они последние. Я считаю, что март лучший месяц открывать сезон для любителей фидерной ловли. В этот месяц обычно уже можно найти открытые участки, чтобы с удовольствием половить после долгого перерыва. На хороший улов рассчитывать не стоит, но исключения бывают всегда.

После ледохода на реках, река живёт новыми красками. Вылезают первые насекомые после долгой спячки, припекает солнце, рыбка возвращается в обычный образ жизни. Впереди нерест, а некоторые виды рыб уже и отнерестились, самое время отъедаться впрок. В апреле стоит почаще находиться на берегу реки, в этот период возможны поимки любой рыбы и разных размеров. Стоит сделать акцент на: голавле, густере, леще и плотве.

Выбор удилища

Фидер на реке используется  более тяжелого класса, чем при ловли на стоячем водоеме. Такой выбор обусловлен тем, что здесь присутствует  течение и чем оно сильнее, тем тяжелее кормушку мы должны применять, дабы течение ее не сносило.

Ловля фидером на реке  успешна на длинные бланки, при этом большинство рыболовов советуют удилище ставить  так, чтоб его кончик был приподнят максимально высоко (для чего специально используют высокие подставки). Аргументируется это тем, что  в  данном случаи, в  воде будет находится минимум лески, и течение не так сильно будет действовать на кормушку.  Если же удилище расположить концом вниз, то  оно будет воздействовать на всю леску в воде и нам придется применять более крупные кормушки и грубые снасти.

Это верно лишь, когда  в точке входа лески в воду сила течения существенно не отличается, от силы течения возле берега. А вот  если  мы ловим на  русле, где течение  более сильное, тогда наша  леска должна входить в воду намного раньше, поскольку  максимальная скорость течения у нас как раз возле  поверхности, а вот чем дальше в глубину, тем оно слабее.

В результате получается, лучше на больший отрезок лески будет действовать слабое течение, чем на меньший, сильное.

Фидерные удилища  делятся на  классы:

 •  Пикера  —   небольшие удилища, рассчитанные на заброс  легких кормушек  весом до 20-25 грамм. В длину они бывают от 2,1 до 3 м. Хороший выбор для рыбалки фидером на реке и каналах со слабым течением.
 • Средние (Medium) —  рассчитанные на использование кормушек весом 30-50 грамм. В длину достигают 3-3,6 м, иногда можно встретить медиумы длинною 2,4 -2,7 м и 3,9 м.
 • Тяжелые (Heavy) — довольно массивные бланки, рассчитанные на использование кормушек с весом до 100 грамм. В длину бывают от 3 до 4,5 м.
 • Экстра-тяжелый (Extra Heavy) — мощные фидерные удилища с тестом от 120 грамм. Такие удилища предназначены для ловли на максимально дальних расстояниях в условиях сильного течения. Используя их, стоит помнить, чем дальше мы производим заброс, тем сложнее попадать в одну точку  и создать нормальное кормовое пятно.

В основном на стоячем водоеме, используются удилища класса лайт и медиум, на реке же актуальней фидера класса медиум и хейви, поскольку здесь применяются  кормушки весом в 50, 70 и 90 гр.,на сильном течении Extra Heavy

Где и когда ловить леща на фидер

Фидерная снасть наиболее уловистая на леща, это доказано опытом рыболовов-спортсменов. У любителей ловить на кормушки пружины свое мнение по этому поводу, но именно лещ и карась — самые предпочтительные трофеи для фидеристов.

В данном случае речь идет о классических фидерных оснастках, с длинными поводками и мелкими крючками, ведь трофейный лещ рыба осторожная и поймать его не так уж просто.

На протяжении всего сезона открытой воды успешно ловят леща как на озерах, так и в реках, но все-таки именно в водоемах с течением этой рыбы особенно много.

С марта, когда водоемы освобождаются ото льда и по ноябрь, когда начинается ледостав, любители фидера активно осваивают прибрежные зоны и включаются в процесс ловли очень красивой и сильной рыбы.

Наиболее прожорлив лещ сразу после нереста, в середине весны, но и летом и осенью он с удовольствием поглощает предложенное рыболовом угощение и попадается на крючок.

В данной статье мы будем делать акцент именно на речную фидерную ловлю, имеющую свою специфику, тем более что и любительская ловля и спортивные соревнования по фидеру на течении оказываются наиболее результативными.

При выборе точки ловли желательно «простучать» дно маркерным грузилом, но если такой возможности нет, ориентироваться следует по внешним признакам, указывающим на ямы.

Лещ выбирает глубоководные зоны для отдыха, но кормится на мелководье, поэтому бровки и переходы глубин являются наиболее привлекательными с точки зрения поиска рыбы.

Если вы разместились на крутом берегу водоема, то, вероятнее всего, что под противоположным, пологим берегом мелкие участки. Не ищите точку на дальней дистанции, она скорее расположена в 30–40 метрах от крутого берега.

Забрасывать снасть нужно на 5–10 метров выше по течению, чем точка ловли, точное расстояние вычисляется с учетом скорости перемещения воды.

Ловля на течении на фидер леща – это темповая рыбалка и если посмотреть видео по этой тематике хорошо видно, что паузы между перезабросами составляют от 2 до 5 минут, если не последовала поклевка.

Как ловить фидерной снастью на речке

Сегодня у нас есть замечательная возможность обсудить интереснейший вопрос. Если обратиться к истокам данного типа рыбной добычи, то он получил своё признание не так давно, примерно в семидесятых годах прошлого века. Сейчас огромное количество рыбаков решает попробовать данный метод и на это есть несколько важных причин.

В первую очередь можно находиться на берегу и при этом ловить рыбу на достаточно приличном расстоянии. Не у каждого имеется лодка. Даже если подводит погода и одна не самая благоприятная, у рыбака не возникнет проблем в плане реагирования на мелкие и достаточно осторожные поклёвки. Помимо всего этого, данная разновидность лова нравится из-за своей дешевизны.

Выбор удилища

На данный момент, самых разнообразных фидеров в магазинах с рыболовными снастями огромное количество. Потребитель может самостоятельно выбирать абсолютно разные модели, которые отличаются друг от друга не только внешним видом и конструкцией, но и стоимостью, а также техническими характеристиками.

Помните, что, желая ловить на достаточно большой реке, где требуются дальние забросы, то лучше всего выбирать экстра-хэви или же просто хэви удилище с длиной от 4 до 4.5 метров. Интересно, что данная классификация достаточно условна и будет различаться в зависимости от производителя вашей «палки». Обсуждая допустимый вес, то самым оптимальным будет считаться ½ или же ¾ от максимально возможного веса, которое указывается на самом удилище.

Оснастка

Даны рекомендации по ловле на течении, это очень важный момент. Оснастка в стоячей воде будет отличаться от представленной. Катушку необходимо выбирать где-то 4000, лучше использовать фрикцион отлаженный и шнур плетёный на катушке, который позволит чувствовать аккуратные поклёвки на дальних расстояниях – это базовые предметы оснастки.

Используемая кормушка для течения обязательно должна быть закрытого типа и при этом квадратного сечения, а её вес строго сбалансированным. Не допускайте моментов, когда кормушка падает как камень на самое дно и не двигается в воде. Прикормкой может служить пшено, перловка или любая из названных каш с рубленными червями. Не забывайте о том, что необходимы крупные частицы, которые могут заинтересовать редкие экземпляры. Крючок выбирайте в районе №14.

Воблеры, которые ловят 100%:

Выбираем место и делаем забросы

Можно с уверенностью заявить, что рыбалка будет успешной, если правильно выбрать хорошее место. Профессионалы рекомендуют тщательно изучать место рыбалки, а точнее его дно при помощи пикерного груза. Если выбор сделан, то переходите к первым забросам, стараясь направлять их в одно и тоже место.

Возможно будет легче, если Вы как ориентир выберите себе дерево какое-то или что-то другое. Контролировать дальность заброса можно при помощи специальной клипсы, которая находится на шпуле используемой катушки. Фидер – это чрезвычайно простая и послушная снасть и у Вас не должно возникнуть каких-то особенных проблем с использованием, даже если на улице не самая благоприятная погода.

Процесс лова

Процесс будет особенно эффективным, если Вы постараетесь делать свои забросы одновременно плавно и при этом сохранять физическую мощь. Для этого максимально задействуйте кисть руки, совершая ей определённый кивок. Как только кормушка падает на дно, можно убрать лишнюю леску и привести вершинку в нужное положение. Если рыбалка планируется на реке, где преобладает сильное течение, то заранее выбирайте несколько более жёсткую вершинку.

Подождав 3-4 минуты покоя кормушки, можете делать повторный заброс. Благодаря этому, корм из кормушки высыпается на дно, и подошедшая стая задержится в одном месте достаточно долго. Как показывает практика, первые забросы – это возможность поймать мелочь, после которой начинают клевать крупные особи. Как только пойдёт большая рыба, ожидание можно продлить с 3-4 минут, до 10-15 минут.

Ловля на фидер является одним из самых уловистых методов. С ним Вы с легкостью сможете наловить трефеев, обитающих в глубинах водоема.

Как сделать фидерную снасть на леща своими руками

Смастерить петлю Гарднера собственноручно можно двумя методами:

 1. Патерностер, размером 2-3 см, вяжется к концу лески. Выше на 10–20 см формируется большая петля (её длина зависит от величины катушки). Далее основную леску нужно просунуть через кольцо на удочке, а на меньшей закрепить поводок и крючок. На большой петле зафиксировать кормушку.
 2. На конце лески нужно связать петлю, диаметром 15–20 см, которую следует разрезать на две неровные части. К этим концам закрепляют вертлюгу. На той части, что короче, следует зафиксировать кормушку с карабином, а на другой — поводок и крючок.

Асимметричная петля рекомендуется для ловли рыб с менее агрессивным поведением. Для её изготовления следует на один конец лески надеть вертлюг. Затем завязать петлю большей длины (где-то на 0,5 м). На вертлюжок закрепить кормушку и поднять. Таким образом она окажется не зафиксированной, а будет свободно двигаться. На этой же петле необходимо сделать ещё одну, на расстоянии около 15–20 см от кормушки. Её завязывают двойным узлом, куда же и прикрепляют поводок с крючком.

Симметричная петля рыбаками используется чаще. Её подвязывают к основной леске без соединительных элементов. Для этого отмеряют 50 см нити и складывают её пополам. На концах следует завязать петлю длиной около 2-3 см. На один из свободных концов необходимо надеть вертлюг и карабин. Используя тяжёлые кормушки, для амортизации под вертлюг рекомендуется подвязывать резиновую бусинку.

Знаете ли вы? Официально самый большой лещ в мире был пойман финами в 1912 году на о. Весиярви. Вес рыбы составил около 11 кг.

После проделанного процесса присоедините конец с вертлюжком к основной леске и завяжите крепкий узел. Застегните на карабине кормушку. Размер такой петли составит примерно 20 см. Обычно этого хватает, но иногда про запас завязывают больше. Так же, как и асимметричная, эта петля перекручивается при забросе. Многим это не нравится, поэтому её делают отдельно от основной лески, выбирая более жёсткую нить.

Для снасти «вертолёт и два узла» используют флюорокарбоновую леску, диаметр которой зависит от габаритов кормушки. Также применяют мононить, но первый вариант намного прочнее и хорошо маскируется в воде, ведь леска прозрачна.

Установка фидера вертикально

Вместе с использованием фидерной оснастки появляется проблема сноса снасти из-за большой площади сопротивления току воды. При наблюдении за рыбаками можно заметить высокое поднятие донки и фидеров на быстрой реке. При поднятии снастей они снижают уровень воды, предотвращая снос лески в воде. Другим преимуществом подхода является возможность своевременно подсекать рыбу.

Фидер – это снасть для донной ловли, которую можно использовать с берега с лодки, на стоячей воде и на течении

Смотреть вверх на кончик удилища достаточно неудобно. Лучший способ погрузить фидер вертикально и не держать его – ловить с обрывов. Удилище устанавливают на край обрыва и фиксируют небольшой подставкой. Эффект аналогичен удерживанию поводка с крючками в воде вручную. Если течение – результат ветра, даже при изменении силы воздушного течения продолжаем держать удилище приподнятым вверх, в любой момент наступит следующий порыв, который унесёт снасть.

Ловля фидером весной на реке

Ловля на фидер весной очень популярна потому что реки вышедшие из берегов не дают рыбакам добраться до перспективного места ловли с поплавочной удочкой. Да и сильное течение на реках играет немалую роль, так что преимущества использования фидерных оснасток очевидны.

Большим плюсом фидерной ловли является возможность оставить удилище на подставке и отправиться согреться в палатку или просто сесть выпить чая, так как ранней весной очень холодно. В то время как рыбак согревается кормушка лежит на дне и ожидает поклевки.

Опытные рыболовы любят подшучивать, что весной не рыба ищет наживку, а рыбак ищет рыбу. И в этом есть доля правды, вот тут фидер получает еще одно преимущество – мобильность, можно быстро сменить место ловли.

Во время первого закорма лучше всего применять рассыпчатую прикормку, и давать её немного, 5-8 кормушек будет более чем достаточно. Ну а во время рыбалки нужно один из пяти забросов осуществлять, набивая кормушку плотной прикормкой.

Если вы ловите на быстром течении то особое внимание обращайте на угол между удилищем и леской, потому что, чем он меньше, тем большее давление будет испытывать леска. Если планируется ловля фидером весной на реке без течения, то выбор угла не имеет никакого значения

Диаметр и длинна поводка фидерной оснастки очень сильно влияет на количество поклевок. Зачастую рекомендуется применять поводки из лески диаметром от 0.12 до 0.18 мм. и длиной около 30 -90 см. Но выбрать оптимальную длину и толщину можно только основываясь на опыте предыдущих рыбалок в выбранном месте ловли.  Но никто не запрещает и экспериментировать, к примеру если есть поклевки но реализовать их не получается, то следует увеличить длину поводка.

Основное отличие фидерной рыбалки от классической донки – частота забросов, при ловле на фидер это делается гораздо чаще. Снасть можно пере забросить если вы не видите поклевок в течении 10 минут

Но есть и исключения, это не касается ловли осторожной рыбы, например линя, карпа или леща

Заметить поклевку довольно легко – кончик удилища начинает менять угол наклона. Кстати, практически каждый вид рыбы клюет по-своему. На моей практике бывало что удилище вылетало из подставки, но вместо крупного леща доводилось вываживать подлещика средних размеров.

Для того чтобы подсечь рыбу нужно просто медленно снять удилище с подставки и плавным движением отвести его за спину или в сторону, примерно на метр. Не надо резко дергать и махать удилищем как угорелый, иначе рискуете потерять рыбу. Вываживать рыбу тоже нужно аккуратно и тихо.

Наживки и насадки

Наживку для леща выбирайте исходя из температуры воды: в холодной рыба отдает предпочтение животным наживкам:

 • навозным или земляным червям;
 • опарышу;
 • мотылю;

А в теплой воде с удовольствием полакомится растительной пищей. Хорошо клюет на:

 • мамалыгу;
 • перловку;
 • кукурузу;
 • тесто из хлеба;
 • ароматизированное пшеничное тесто;
 • некрупные бойлы;

Любую наживку почаще меняйте на свежую.

Если в качестве наживки вы используете манку или хлеб, то скатывайте их в небольшие шарики диаметром 0,5-0.7 см и насадить на крючок так, чтобы его кончик не было видно, но можно было его почувствовать.

Черви обязательно должны шевелиться, и накалывать их нужно пучками по 5 штук так, чтобы крючок не был заметен.

Опарышей хорошо совмещать с мотылем. Лещу нравится такой бутерброд.

Мотыля связывайте и насаживайте пучками. Такая наживка универсальна и хорошо работает как в холодное время, так и в жару.

Лучше всего иметь несколько видов наживки и в начале рыбалки насадить на фидер каждый из них. Тогда вы сможете определить, что именно по душе рыбе именно сегодня.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: